Tiltakspakken 2009

Regjeringens forslag til tiltak mot arbeidsløshet ble lagt frem mandag 26. januar 2009 kl 11.00. Innen justissektoren foreslår regjeringen blant annet å opprett 460 nye sivile stillinger i politiet og en satsing på modernisering av kriminalomsorgen.

Politidirektør Ingelin Killengreen og justisminister Knut Storberget under presentasjonen av tiltakspakken.

Politidirektør Ingelin Killengreen og justisminister Knut Storberget under presentasjonen av tiltakspakken.

Til toppen