Tiltakspakken 2009

Regjeringens forslag til tiltak mot arbeidsløshet ble lagt frem mandag 26. januar 2009 kl 11.00. Innen justissektoren foreslår regjeringen blant annet å opprett 460 nye sivile stillinger i politiet og en satsing på modernisering av kriminalomsorgen.

Politidirektør Ingelin Killengreen og justisminister Knut Storberget under presentasjonen av tiltakspakken.

Politidirektør Ingelin Killengreen og justisminister Knut Storberget under presentasjonen av tiltakspakken.