Faktaark: Økt bruk av DNA for å oppklare mer

For å oppklare flere saker ønsker Regjeringen å utvide adgangen til å registrere DNA-profilen til straffedømte personer. Endringen vil også bringe de norske reglene mer på nivå med reglene i våre naboland.

Regjeringen foreslår 64 millioner kroner til økt satsing på DNA i 2008. Regjeringen legger opp til en sentral finansiering av ordningen slik at politidistriktenes utgifter til DNA-analyser kan reduseres. Ifølge Politidirektoratet var utgifter til DNA-analyser ved Rettsmedisinsk institutt (RMI) i 2006 på over 20 millioner kroner.

Budsjettøkningen går også til flere ansatte i politiet, utstyr og styrking av RMI. Politiet vil få til sammen 27 stillinger til DNA-satsingen. RMI vil få seks stillinger og lønnsmidler til en prosjektleder på engasjement.

Les hele faktaarket i pdf-format her.

Til toppen