Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Förord

Förord

"Det umistelige rapport om den nordiske sprogforståelse i et bredere perspektiv" var titeln på en skrift från Nordiska ministerrådet 1996. Det omistliga som där åsyftades var den nordiska språkförståelsen och den nordiska gemenskapskänslan.

I detta mycket välskrivna dokument redogörs kunnigt och nyanserat för olika nordbors förhållande till eget och andras språk. Huvudinnehållet är dels en genomgång av de nordiska språkens ställning inom skola och utbildning, dels en rad förslag om hur den nordiska språkförståelsen rent praktiskt skall kunna stärkas.

I syfte att gå vidare med rapporteringen av hur det förhåller sig med bruket och förståelsen av de nordiska språken runt om i Norden hölls under året 2000 fyra konferenser med den sammanhållande rubriken "Det omistliga". Deltagarna var såväl Nordenveteraner som löshästar ute från fältet, folk som aldrig suttit på en nordisk bankett men arbetat i en nordisk verklighet.

Deras erfarenheter, synpunkter, och analyser är köttet på benen i denna skrift. Den innehåller åtskilligt av vad som kom fram under konferenserna men den är inte en sammanfattning av dem. Jag som fick uppdraget att göra sammanställningen fick samtidigt rätt fria händer att utforma den. Här återfinns därför också fakta och erfarenheter från annat håll, emellanåt utan redovisning för var det ena eller det andra är hämtat.

Åsikterna om och erfarenheterna av Norden i allmänhet och nordisk språkförståelse i synnerhet kan ibland tyckas lika många som det finns nordbor. För nästan varje exempel på problem eller framgångar kan man komma med ett motexempel. En rapport av det här slaget måste därför i viss utsträckning bli generaliserande. Min förhoppning är ändå att rapporten skall vara så rättvisande som möjligt.

Catharina Grünbaum

Catharina Grünbaum

Til toppen