Ny strategi på kjemikalieområdet

EU-kommisjonen vedtok den 13. februar i år en hvitbok som foreslår en ny strategi for kjemikaliepolitikken i EU. Miljøverndepartementet inviterer til møte om den nye kjemikaliestrategien. (27.11.01)

Ny strategi på kjemikalieområdet

Brev til miljøorganisasjonene, 9.nov 2001

I følge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

99/0027- F/SoH

9. nov. 2001

Ark:

Invitasjon til møte om det pågående arbeidet i EU mht. utvikling av en ny strategi på kjemikalieområdet - mandag den 17. desember

EU-kommisjonen vedtok den 13. februar i år en hvitbok som foreslår en ny strategi for kjemikaliepolitikken i EU. Rådet behandlet hvitboken på sitt møte i juni, mens forslaget fortsatt er under behandling i Europaparlamentet. Strategien vil få meget stor betydning også for Norge fordi vi gjennom EØS-avtalen er tilknyttet EUs kjemikalieregelverk.

Kommisjonen har allerede påbegynt det videre arbeidet basert på Rådets konklusjoner. For å få hjelp med dette arbeidet har Kommisjonen nedsatt 7 ulike arbeidsgrupper hvorav Norge deltar i 2.

Vi inviterer til et møte i Miljøverndepartementet mandag den 17. desember, kl. 13.00 - 14.30.

MD vil orientere om hovedpunktene i hvitboken/EUs kjemikaliestrategi. Vi ønsker å ha en dialog med organisasjonene om innholdet i strategien og norske forhold og synspunkter på den fremtidige kjemikaliepolitikken i EØS-området. I tillegg vil vi orientere om det pågående arbeidet i de arbeidsgruppene som Kommisjonen har nedsatt.

  • Innholdet i hvitboken om ny kjemikaliestrategi i EU. MD innleder.
  • Synspunkter fra organisasjonene.
  • Diskusjon
  • Eventuelt

Vi ber om tilbakemelding til Kari Enbusk pr. telefon 2224 5868 innen 12. desember om hvem som kommer på møtet.

Med hilsen

Ellen Hambro e.f.
avdelingsdirektør

Solvår Hardeng
seniorrådgiver

Adresseliste:

Forbrukerrådet, Pb. 8104 Dep, 0032 Oslo
Miljøheimevernet, Pb. 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo
Norges Miljøvernforbund, Pb. 593, 5011 Bergen
Norges Naturvernforbund, Pb. 342 Sentrum, 0101 Oslo
Miljøstiftelsen Bellona, Pb. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Kopi:
Staten forurensningstilsyn,