Svar på spørsmål nr. 216 om petroleumsfrie soner i Barentshavet

Skriftlig spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar på spørsmål nr. 216 om petroleumsfrie soner i Barentshavet

Skriftlig spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Statsråden uttalte i Aftenposten 30.11.05 at hun på ingen måte vil utelukke petroleumsfrie soner i Barentshavet. På SVs websider står forvaltningsplanen omtalt som "verneplanen". Regjeringen har lovet at den 19. konsesjonsrunde vil gå som planlagt i første kvartal 2006. Stortinget vil tidligst kunne behandle forvaltningsplanen i andre kvartal 2006. Kan Statsråden garantere at tildelte leteområder i 19. runde ikke risikerer å bli vernet når Stortinget i etterkant behandler forvaltningsplanen?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 216 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen. Jeg viser videre til mitt svar av 21. november 2005 på spørsmål nr. 128 fra samme representant.

Forberedelsen av de to sakene helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og tildeling av blokker i 19. konsesjonsrunde foregår parallelt. Regjeringen vil, som tidligere opplyst i svar på spørsmål nr. 128, påse den nødvendige samordning mellom helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og tildeling av blokker i 19. konsesjonsrunde innenfor rammene som er lagt i Soria Moria-erklæringen. Dette vil bli samordnet før forvaltningsplanen legges fram for Stortinget.

Med hilsen

Helen Bjørnøy