Jordbruksforhandlingene 2006 - Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai 2006

Avtaler og protokoller