Høring - Tilskudd til framavl hagebruk - Vurdering og forslag til omlegging

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2006