Jordbruksforhandlingene 2008 - Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai

Avtaler og protokoller