LMD - Tilleggsnummer 2022

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressevakt: 
Tlf.: 22 24 91 40, E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no