2015 - Tildelingsbrev og årsrapporter

Alle tildelingsbrev og årsrapporter fra 2015 finner du her

Årsrapporter 2015

Årsrapport 2015 Direktoratet for mineralforvaltning

Årsrapport 2015 Fiskeridirektoratet

Årsrapport 2015 GIEK

Årsrapport 2015 Havforskningsinstituttet

Årsrapport 2015 Justervesenet

Årsrapport 2015  Klagenemda for industrielle rettigheter

Årsrapport 2015 Konkurransetilsynet

Årsrapport 2015 NIFES

Årsrapport 2015 NGU

Årsrapport 2015 Norges forskningsråd

Årsrapport 2015 Norsk akkreditering

Årsrapport 2015 Norsk romsenter

Årsrapport 2015 Patentstyret

Årsrapport 2015 Sjøfartsdirektoratet

Tildelingsbrev 2015

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Fiskeridirektoratet

Garanti-instituttet for eksportkreditt

Havforskningsningsinstituttet

Justervesenet

Kings Bay AS

Klagenemnden for industrielle rettigheter

Konkurransetilsynet

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norsk akkreditering

Norsk Romsenter

Patentstyret

Sjøfartsdirektoratet

 

Oppdragsbrev/tilskuddsbrev:

Eksportkreditt Norge AS

Fiskesprell

Innovasjon Norge

Nofima

Norsk design- og arkitektursenter

Selskapet for industrivekst SF (Siva)

Standard Norge

Ungt Entreprenørskap Norge

Veterinærinstituttet

Visit Svalbard AS

Til toppen