2016 - Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Her er alle tildelingsbrevene for 2016.

2016

Årsrapporter:

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Fiskeridirektoratet 

GIEK

Justervesenet

Sjøfartsdirektoratet

Norges geologiske undersøkelse

Norsk akkreditering

Regelrådet

Tildelingsbrev:

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for mineralforvaltning

Fiskeridirektoratet

GIEK

Havforskningsinstituttet

Justervesenet

Kings Bay AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Konkurransetilsynet 2016

NIFES

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norsk akkreditering

Norsk romsenter

Patentstyret 2016

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet 2016

Veterinærinstituttet (under Landbruks- og matdepartementet)

Oppdragsbrev/tilskuddsbrev:

Eksportkreditt Norge AS

Fiskesprell

Innovasjon Norge

NOFIMA

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) 2016

Siva SF 2016

Standard Norge

Visit Svalbard AS

Ungt Entreprenørskap

 

Til toppen