(utløpt) Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

(NB: Dette innholdet er utløpt. Denne siden er erstattet av ny side for tildelingsbrev, årsrapporter, oppdragsbrev og tilskuddsbrev) Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Dokumentene er publisert i pdf-format.

NB: Dette innholdet er utløpt. Denne siden er erstattet av ny side for tildelingsbrev, årsrapporter, oppdragsbrev og tilskuddsbrev)

 

2017

Tildelingsbrev:

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Fiskeridirektoratet

GIEK 

Havforskningsinstituttet

Justervesenet

Klagenemdssekretariatet

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Konkurransetilsynet - (vedlegg 1)

NIFES

Norges geologiske undersøkelse

Norsk akkreditering

Norsk Romsenter

Patentstyret

Regelrådet

Sjøfartsdirektoratet

Veterinærinstituttet

Norges forskningsråd

Brønnøysundregistrene

Oppdragsbrev/tilskuddsbrev:

Eksportkreditt

Standard Norge

Norsk design- og arkitektursenter (DogA)

Siva SF

Nofima AS

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Ungt Entreprenørskap

Innovasjon Norge

Visit Svalbard

Fiskesprell

Mechatronics Innovation Lab

Årsrapporter 2016:

Årsrapport 2016 - Konkurransetilsynet

Årsrapport 2016 - Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa)

Årsrapport 2016 - Norsk akkreditering

Årsrapport 2016 - Norsk design- og arkitektursenter (DogA)

Årsrapport 2016 - Norsk Romsenter

Årsrapport 2016 - Forskningsrådet

Oppdragsgiverrapport 2016 - Innovasjon Norge

Årsrapport 2016 - Innovasjon Norge

Årsrapport 2016 - Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Årsrapport 2016 - NIFES

Årsrapport 2016 - Klagenemnda for industrielle rettigheter

Årsrapport 2016 - Patentstyret

Årsrapport 2016 - Nofima AS

Årsrapport 2016 - Havforskningsinstituttet

Årsrapport 2016 - Siva SF

Til toppen