Enova SF

Tildelingsbrev til Enova SF (i pdf format)

Oppdragsbrev for 2016

 

Økonomiforvaltning i Enova SF (i pdf format)
Instruks for økonomiforvaltning av Energifondet i Enova SF

Avtale mellom OED og Enova SF om forvaltningen av Energifondet i perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015.