Veiledninger og brosjyrer

Statsnavn og hovedsteder - Q

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven Q.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

QATAR

QA/QAT

Offisielt navn norsk:

Staten Qatar

 

Kortnavn engelsk:

Qatar

 

Offisielt navn engelsk:

the State of Qatar

 

Kortnavn fransk:

Qatar (le)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat du Qatar

 

Hovedstad norsk:

Doha

 

Hovedstad engelsk:

Doha

 

Hovedstad fransk:

Doha

 

Nasjonaldag:

3. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

1973

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: qatarer/qatarar – qatarsk

 
 

engelsk: (of) Qatar

 
 

fransk: Qatarien,ne – qatarien,ne