Statsnavn og hovedsteder - S

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven S.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:

  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

SAINT (ST.) KITTS OG NEVIS

KN/KNA

Offisielt navn norsk:

(Føderasjonen) Saint (St.) Kitts og Nevis

 

Kortnavn engelsk:

Saint Kitts and Nevis

 

Offisielt navn engelsk:

(the Federation of) Saint Kitts and Nevis

 

Kortnavn fransk:

Saint Kitts-et-Nevis

 

Offisielt navn fransk:

(la Fédération de) Saint Kitts et Nevis/Saint Christophe et Nieves

 

Hovedstad norsk:

Basseterre

 

Hovedstad engelsk:

Basseterre

 

Hovedstad fransk:

Basseterre

 

Nasjonaldag:

19. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

15.10.1992

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sanktkitter/sanktkittar - sanktkittisk

 
 

engelsk: of Saint Kitts and Nevis

 
 

fransk: de Saint-Kitts-et-Nevis

 

Kortnavn norsk:

SAINT (ST.)LUCIA

LC/LCA

Offisielt navn norsk:

Saint Lucia

 

Kortnavn engelsk:

Saint Lucia

 

Offisielt navn engelsk:

Saint-Lucia

 

Kortnavn fransk:

Sainte-Lucie (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

Sainte-Lucie

 

Hovedstad norsk:

Castries

 

Hovedstad engelsk:

Castries

 

Hovedstad fransk:

Castries

 

Nasjonaldag:

22. februar

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sanktluc(s)ianer/sanktluc(s)ianar - sanktluc(s)iansk

 
 

engelsk: Saint Lucian

 
 

fransk: Saint-Lucien,ne – saint-lucien,ne

 

Kortnavn norsk:

SAINT (ST.) VINCENT OG GRENADINE(A)NE

VC/VCT

Offisielt navn norsk:

Saint Vincent og Grenadine(a)ne

 

Kortnavn engelsk:

Saint Vincent and the Grenadines

 

Offisielt navn engelsk:

Saint Vincent and the Grenadines

 

Korttnavn fransk:

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

Offisielt navn fransk:

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

Hovedstad norsk:

Kingstown

 

Hovedstad engelsk:

Kingstown

 

Hovedstad fransk:

Kingstown

 

Nasjonaldag:

27. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sanktvinc(s)enter/sanktvinc(s)entar - sanktvinc(s)entisk

 
 

engelsk: of Saint Vincent and the Grenadines

 
 

fransk: de Saint-Vicent-et-les-Grenadines

 

Kortnavn norsk:

SALOMONØYENE/
SALOMONØYANE

SB/SLB

Offisielt navn norsk:

Salomonøye(a)ne

 

Kortnavn engelsk:

Solomon Islands

 

Offisielt navn engelsk:

Solomon Islands

 

Kortnavn fransk:

Iles Salomon (les)

 

Offisielt navn fransk:

Iles Salomon (les)

 

Hovedstad norsk:

Honiara

 

Hovedstad engelsk:

Honiara

 

Hovedstad fransk:

Honiara

 

Nasjonaldag:

7. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

 

18.12.1980

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: salomoner/salomonar - salomonsk

 
 

engelsk: (of) Solomon Islands

 
 

fransk: Salomonien,ne – salomonien,ne

 

Kortnavn norsk:

SAMOA

WS/WSM

Offisielt navn norsk:

Staten Samoa

 

Kortnavn engelsk:

Samoa

 

Offisielt navn engelsk:

the Independent State of Samoa

 

Kortnavn fransk:

Samoa (le)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat indépendant du Samoa

 

Hovedstad norsk:

Apia

 

Hovedstad engelsk:

Apia

 

Hovedstad fransk:

Apia

 

Nasjonaldag:

1. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

2018

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: samoaner/samoan(ar) - samoansk

 
 

engelsk: Samoan

 
 

fransk: Samoan,e – samoan,e

 

Kortnavn norsk:

SAN MARINO

SM/SMR

Offisielt navn norsk:

Republikken San Marino

 

Kortnavn engelsk:

San Marino

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of San Marino

 

Kortnavn fransk:

Saint-Marin (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Saint-Marin

 

Hovedstad norsk:

San Marino

 

Hovedstad engelsk:

San Marino

 

Hovedstad fransk:

San Marino

 

Nasjonaldag:

3. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

29.09.1983

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sanmariner/sanmarinar - sanmarinsk

 
 

engelsk: (of) San Marino

 
 

fransk: Saint-Marinais,e, Saint-Marinais - saint-marinais,e, saint-marinais

 

Kortnavn norsk:

SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE

ST/STP

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske republikk(en) São Tomé og Príncipe

 

Kortnavn engelsk:

Sao Tome and Principe

 

Offisielt navn engelsk:

the Democratic Republic of Sao Tome and Principe

 

Kortnavn fransk:

Sao Tomé-et-Principe (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

 

Hovedstad norsk:

São Tomé

 

Hovedstad engelsk:

Sao Tome

 

Hovedstad fransk:

Sao Tomé

 

Nasjonaldag:

12. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: saotomeser/saotomesar - saotomesisk

 
 

engelsk: Sao Tomean

 
 

fransk: de Sao Tomé-et-Principe

 

Kortnavn norsk:

SAUDI-ARABIA

SA/SAU

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Saudi-Arabia

 

Kortnavn engelsk:

Saudi Arabia

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Saudi Arabia

 

Kortnavn fransk:

Arabie saoudite (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume d'Arabie saoudite

 

Hovedstad norsk:

Riyadh

 

Hovedstad engelsk:

Riyadh

 

Hovedstad fransk:

Riyad

 

Nasjonaldag:

23. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

08.05.1961

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: saudier, saudiaraber/saudiar, saudiarabar - saudisk, saudiarabisk

 
 

engelsk: Saudi Arabian

 
 

fransk: Saoudien,ne – saoudien,ne

 

Kortnavn norsk:

SENEGAL

SN/SEN

Offisielt navn norsk:

Republikken Senegal

 

Kortnavn engelsk:

Senegal

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Senegal

 

Kortnavn fransk:

Sénégal (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Sénégal

 

Hovedstad norsk:

Dakar

 

Hovedstad engelsk:

Dakar

 

Hovedstad fransk:

Dakar

 

Nasjonaldag:

4. april

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: senegaleser/senegalesar - senegalesisk

 
 

engelsk: Senegalese

 
 

fransk: Sénégalais,e – sénégalais,e

 

Kortnavn norsk:

SERBIA

RS/SRB

Offisielt navn norsk:

Republikken Serbia

 

Kortnavn engelsk:

Serbia

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Serbia

 

Kortnavn fransk:

Serbie

 

Offisielt navn fransk:

République de Serbie

 

Hovedstad norsk:

Beograd

 

Hovedstad engelsk:

Belgrade

 

Hovedstad fransk:

Belgrade

 

Nasjonaldag:

15. februar

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: serber - serbisk

 
 

engelsk: Serb - Serbian

 
 

fransk: le Serb/la Serbe - serbe alt.: Serbo - serbo

 

Kortnavn norsk:

SEYCHELLENE/
SEYCHELLANE

SC/SYC

Offisielt navn norsk:

Republikken Seychelle(a)ne

 

Kortnavn engelsk:

Seychelles

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Seychelles

 

Kortnavn fransk:

Seychelles (les) (F)

 

Offisielt navn på fransk:

la République des Seychelles

 

Hovedstad norsk:

Victoria

 

Hovedstad engelsk:

Victoria

 

Hovedstad fransk:

Victoria

 

Nasjonaldag:

18. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

1985

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: seycheller/seychellar – seychellisk

 
 

engelsk: a Seychellois, (of) Seychelles

 
 

fransk: Seychellois,e – seychellois,e

 

Kortnavn norsk:

SIERRA LEONE

SL/SLE

Offisielt navn norsk:

Republikken Sierra Leone

 

Kortnavn engelsk:

Sierra Leone

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Sierra Leone

 

Kortnavn fransk:

Sierra Leone (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Sierra Leone

 

Hovedstad norsk:

Freetown

 

Hovedstad engelsk:

Freetown

 

Hovedstad fransk:

Freetown

 

Nasjonaldag:

27. april

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sierraleoner/sierraleonar – sierraleonsk

 
 

engelsk: Sierra Leonean

 
 

fransk: Sierra-Léonien,ne – sierra-léonien,ne

 

Kortnavn norsk:

SINGAPORE

SG/SGP

Offisielt navn norsk:

Republikken Singapore

 

Kortnavn engelsk:

Singapore

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Singapore

 

Kortnavn fransk:

Singapour (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Singapour

 

Hovedstad norsk:

Singapore

 

Hovedstad engelsk:

Singapore

 

Hovedstad fransk:

Singapour

 

Nasjonaldag:

9. august

 

Dipl. forb. m. Norge

 

07.03.1969

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: singaporer/singaporar – singaporsk

 
 

engelsk: Singaporean

 
 

fransk: Singapourien,ne – singapourien,ne

 

Kortnavn norsk:

SLOVAKIA

SK/SVK

Offisielt navn norsk:

Den slovakiske republikk(en)

 

Kortnavn engelsk:

Slovakia

 

Offisielt navn engelsk:

the Slovak Republic

 

Kortnavn fransk:

Slovaquie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République slovaque

 

Hovedstad norsk:

Bratislava

 

Hovedstad engelsk:

Bratislava

 

Hovedstad fransk:

Bratislava

 

Nasjonaldag:

1. september

 
Dipl. forb. m. Norge:

01.01.1993

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: slovak – slovakisk

 
 

engelsk: Slovak

 
 

fransk: Slovaque – slovaque

 

Kortnavn norsk:

SLOVENIA

SI/SVN

Offisielt navn norsk:

Republikken Slovenia

 

Kortnavn engelsk:

Slovenia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Slovenia

 

Kortnavn fransk:

Slovénie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Slovénie

 

Hovedstad norsk:

Ljubljana

 

Hovedstad engelsk:

Ljubljana

 

Hovedstad fransk:

Ljubljana

 

Nasjonaldag:

25. juni

 

Dipl. forb. m. Norge:

18.02.1992

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: slovener/sloven(ar) – slovensk

 
 

engelsk: Slovene

 
 

fransk: Slovène – slovène

 

Kortnavn norsk:

SOMALIA

SO/SOM

Offisielt navn norsk:

Republikken Somalia

 

Kortnavn engelsk:

Somalia

 

Offisielt navn engelsk:

the Somali Republic

 

Kortnavn fransk:

Somalie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République somalienne

 

Hovedstad norsk:

Mogadishu

 

Hovedstad engelsk:

Mogadishu

 

Hovedstad fransk:

Mogadiscio

 

Nasjonaldag:

21. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

13.03.1971

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: somalier/somaliar – somalisk

 
 

engelsk: Somali

 
 

fransk: Somali,e - somali,e

 

Kortnavn norsk:

SPANIA

ES/ESP

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Spania

 

Kortnavn engelsk:

Spain

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Spain

 

Kortnavn fransk:

Espagne (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume d'Espagne

 

Hovedstad norsk:

Madrid

 

Hovedstad engelsk:

Madrid

 

Hovedstad fransk:

Madrid

 

Nasjonaldag:

12. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

26.11.1905

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: spanier, spanjol/spaniar, spanjol – spansk

 
 

engelsk: a Spaniard – Spanish

 
 

fransk: Espagnol,e – espagnol,e

 

Kortnavn norsk:

SRI LANKA

LK/LKA

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske sosialistiske republikk(en) Sri Lanka/

 

 

Republikken Sri Lanka

 

Kortnavn engelsk:

Sri Lanka

 

Offisielt navn engelsk:

the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

 

Kortnavn fransk:

Sri Lanka (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République socialiste démocratique de Sri Lanka

 

Hovedstad norsk:

Colombo

 

Hovedstad engelsk:

Colombo

 

Hovedstad fransk:

Colombo

 

Nasjonaldag:

4. februar

 

Dipl. forb. m. Norge

 

13.10.1950

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: srilanker/srilankar – srilankisk

 
 

engelsk: a Sri Lankan, (of) Sri Lanka - Sri Lankan

 
 

fransk: Sri-Lankais,e - sri-lankais,e

 

Kortnavn norsk:

STORBRITANNIA

GB/GBR

Offisielt navn norsk:

Det forente kongerike(t) Storbritannia og Nord-Irland/ Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland

 

Kortnavn engelsk:

United Kingdom (the)

 

Offisielt navn engelsk:

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)

 

Kortnavn fransk:

Royaume-Uni (le)

 

Offisielt navn fransk:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (le)

 

Hovedstad norsk:

London

 

Hovedstad engelsk:

London

 

Hovedstad fransk:

Londres

 

Nasjonaldag:

Dronningens fødselsdag: 16. juni - offisielle feiring 2. lørdag i juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: brite – britisk

 
 

engelsk : British, (of the) United Kingdom

 
 

fransk: Britannique, du Royaume-Uni

 

Kortnavn norsk:

SUDAN

SD/SDN

Offisielt navn norsk:

Republikken Sudan

 

Kortnavn engelsk:

Sudan (the)

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of The Sudan

 

Kortnavn fransk:

Soudan (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Soudan

 

Hovedstad norsk:

Khartoum

 

Hovedstad engelsk:

Khartoum

 

Hovedstad fransk:

Khartoum

 

Nasjonaldag:

1. januar

 

Dipl. forb. m. Norge

 

31.05.1956

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sudaner/sudanar – sudansk

 
 

engelsk: Sudanese

 
 

fransk: Soudanais,e – soudanis,e

 

Kortnavn norsk:

SURINAM

SR/SUR

Offisielt navn norsk:

Republikken Surinam

 

Kortnavn engelsk:

Suriname

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Suriname

 

Kortnavn fransk:

Suriname (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Suriname

 

Hovedstad norsk:

Paramaribo

 

Hovedstad engelsk:

Paramaribo

 

Hovedstad fransk:

Paramaribo

 

Nasjonaldag:

25. november

 

Dipl. forb. m. Norge

 

1978

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: surinamer/surinamar – surinamsk

 
 

engelsk: Surinamese

 
 

fransk: Surinamais,e – surinamais,e

 

Kortnavn norsk:

SVEITS

CH/CHE

Offisielt navn norsk:

Det sveitsiske edsforbund/
Det sveitsiske eidssambandet

 

Kortnavn engelsk:

Switzerland

 

Offisielt navn engelsk:

the Swiss Confederation

 

Kortnavn fransk:

Suisse (la)

 

Offisielt navn fransk:

la Confédération suisse

 

Hovedstad norsk:

Bern

 

Hovedstad engelsk:

Berne

 

Hovedstad fransk:

Berne

 

Nasjonaldag:

1. august

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sveitser/sveitsar – sveitsisk

 
 

engelsk: Swiss

 
 

fransk: Suisse, Suissesse – suisse

 

Kortnavn norsk:

SVERIGE

SE/SWE

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Sverige

 

Kortnavn engelsk:

Sweden

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Sweden

 

Kortnavn fransk:

la Suède (la)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume de Suède

 

Hovedstad norsk:

Stockholm

 

Hovedstad engelsk:

Stockholm

 

Hovedstad fransk:

Stockholm

 

Nasjonaldag:

6. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

09.11.1905

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: svenske – svensk

 
 

engelsk: a Swede, Swedish

 
 

fransk: Suédois,e - suédois,e

 

Kortnavn norsk:

SYRIA

SY/SYR

Offisielt navn norsk:

Den arabiske republikk(en) Syria

 

Kortnavn engelsk:

Syrian Arab Republic (the)

 

Offisielt navn engelsk:

Syrian Arab Republic (the)

 

Kortnavn fransk:

République arabe syrienne (la)

 

Offisielt navn fransk:

République arabe syrienne (la)

 

Hovedstad norsk:

Damaskus

 

Hovedstad engelsk:

Damascus

 

Hovedstad fransk:

Damas

 

Nasjonaldag:

17. april

 

Dipl. forb. m. Norge

 

01.08.1948

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: syrer/syrar – syrisk

 
 

engelsk: Syrian

 
 

fransk: Syrien,ne - syrien,ne

 

Kortnavn norsk:

SØR-AFRIKA

ZA/ZAF

Offisielt navn norsk:

Republikken Sør-Afrika

 

Kortnavn engelsk:

South Africa

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of South Africa

 

Kortnavn fransk:

Afrique du Sud (l') (F)

 

Offisielt navn fransk:

la Republique sud-africaine

 

Hovedstad norsk:

Pretoria, administrativ hovedstad; Cape Town, lovgivende forsamling; Bloemfontein, hovedsete for høyesterett.

 

Hovedstad engelsk:

Pretoria, Cape Town, Bloemfontein

 

Hovedstad fransk:

Pretoria, Le Cap, Bloemfontein

 

Nasjonaldag:

27. april

 

Dipl. forb. m. Norge

 

1946

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: sørafrikaner/sørafrikan(ar) – sørafrikansk

 
 

engelsk: South African

 
 

fransk: Sud-African,e - sud-africain,e

 

Kortnavn norsk:

SØR-KOREA

KR/KOR

Offisielt navn norsk:

Republikken Korea

 

Kortnavn engelsk:

Republic of Korea (the)

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Korea (the)

 

Kortnavn fransk:

République de Corée (la)

 

Offisielt navn fransk:

République de Corée (la)

 

Hovedstad norsk:

Seoul

 

Hovedstad engelsk:

Seoul

 

Hovedstad fransk:

Séoul

 

Nasjonaldag:

15. august

 

Dipl. forb. m. Norge

 

02.03.1959

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: (sør)koreaner/(sør)korean(ar) - (sør)koreansk

 
 

engelsk: of the Republic of Korea

 
 

fransk: de la République de Corée

 

Kortnavn norsk:

SØR-SUDAN

SS/SSD 

Offisielt navn norsk:

Republikken Sør-Sudan

 

Kortnavn engelsk:

South Sudan

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of South Sudan

 

Kortnavn fransk:

Soudan du Sud

 

Offisielt navn fransk:

République du Soudan du Sud

 

Hovedstad norsk:

Juba

 

Hovedstad engelsk:

Juba

 

Hovedstad fransk:

Djouba

 

Nasjonaldag:

9. juli (2011)

 

Dipl. forb. med Norge:

2011

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk;  sørsudaner/sørsudanar – sørsudansk.

 
 

engelsk;  South Sudanese.

 
 

fransk;  Sud-Soudanais,e, sud-soudanais,e