Veiledninger og brosjyrer

Statsnavn og hovedsteder - P

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven P.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

PAKISTAN

PK/PAK

Offisielt navn norsk:

Den islamske republikk(en) Pakistan

 

Kortnavn engelsk:

Pakistan

 

Offisielt navn engelsk:

the Islamic Republic of Pakistan

 

Kortnavn fransk:

Pakistan (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République islamique du Pakistan

 

Hovedstad norsk:

Islamabad

 

Hovedstad engelsk:

Islamabad

 

Hovedstad fransk:

Islamabad

 

Nasjonaldag:

23. mars

 

Dipl. forb. m. Norge

08.12.1948

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: pakistaner/pakistanar – pakistansk

 
 

engelsk: a Pakistani, (of) Pakistan

 
 

fransk: Pakistanais,e – pakistanis,e

 

Kortnavn norsk:

PALAU

PW/PLW

Off. navn norsk:

Republikken Palau

 

Kortnavn engelsk:

Palau

 

Off. navn engelsk:

the Republic of Palau

 

Kortnavn fransk:

Palaos (les)

 

Off. navn fransk:

la République des Palaos

 

Hovedstad norsk:

Ngerulmud

 

Hovedstad engelsk:

Ngerulmud

 

Hovedstad fransk:

Ngerulmud

 

Nasjonaldag:

9. juli

 

Dipl. forb. m. Norge:

31.05.2017

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: palauer/palauar – palauisk engelsk: of Palao fransk: Palaosien, ne - palaosien,ne

 

Kortnavn norsk:

PALESTINA*

PS/PSE
Proklamert. Norge har ikke anerkjent Palestina som stat

Off. navn norsk:

Palestina*

Se over

Kortnavn engelsk:

Palestine*

Se over

Off. navn engelsk:

Palestine*

Se over

Kortnavn fransk:

la Palestine*

Se over

Off. navn fransk:

Palestine*

Se over

Hovedstad norsk:

Jerusalem*

Proklamert av PLO i 1988.

Se UNGA res. 181. Se også UN SCR 478 (1980).

Sluttstatusspørsmål gjenstand for forhandlinger ihht Oslo-avtalen.

Selvstyreinstitusjoner i Ramallah. Norges rep. kontor ligger i Al Ram.

Hovedstad engelsk:

Jerusalem*

Se over

Hovedstad fransk:

Jérusalem*

Se over

Nasjonaldag:

15. november

 

Dipl. forb. m. Norge

*Norge har ikke anerkjent Palestina som stat. Norge har formelle diplomatiske forbindelser med Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) som representant for det palestinske folk siden 09.12.1994

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: palestiner/palestinar – palestinsk
engelsk: Palestinian
fransk: palestinien,ne - palestinien

 

Kortnavn norsk:

PANAMA

PA/PAN

Offisielt navn norsk:

Republikken Panama

 

Kortnavn engelsk:

Panama

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Panama

 

Kortnavn fransk:

Panama (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Panama

 

Hovedstad norsk:

Panama by

 

Hovedstad engelsk:

Panama City

 

Hovedstad fransk:

Panama

 

Nasjonaldag:

3. november

 

Dipl. forb. m. Norge

21.07.1948

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: panamaner/panaman(ar) – panamansk

 
 

engelsk: Panamanian

 
 

fransk: Panaméen,ne – panaméen,ne

 

Kortnavn norsk:

PAPUA NY-GUINEA

PG/PNG

Offisielt navn norsk:

Papua Ny-Guinea

 

Kortnavn engelsk:

Papua New Guinea

 

Offisielt navn engelsk:

The Independent State of Papua New Guinea

 

Kortnavn fransk:

Papouasie-Nouvelle-Guinée (la)

 

Offisielt navn fransk:

Papouasie-Nouvelle-Guinée (la)

 

Hovedstad norsk:

Port Moresby

 

Hovedstad engelsk:

Port Moresby

 

Hovedstad fransk:

Port Moresby

 

Nasjonaldag:

16. september

 

Dipl. forb. m. Norge

09.08.1976

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: papuaner/papuan(ar) – papuansk

 
 

engelsk: a Papua New Guinean, (of) Papua New Guinea

 
 

fransk: Papouan-Néo-Guinéen, Papouane-Néo-Guinéenne,
Papouans-Néo-Guinéens (som adj. uten store bokstaver)

 

Kortnavn norsk:

PARAGUAY

PY/PRY

Offisielt navn norsk:

Republikken Paraguay

 

Kortnavn engelsk:

Paraguay

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Paraguay

 

Kortnavn fransk:

Paraguay (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Paraguay

 

Hovedstad norsk:

Asunción

 

Hovedstad engelsk:

Asunción

 

Hovedstad fransk:

Asunción

 

Nasjonaldag:

15. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

02.04.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: paraguayaner/paraguyan(ar) - paraguyansk

 
 

engelsk: Paraguayan

 
 

fransk: Paraguayen,ne – paraguayen,ne

 

Kortnavn norsk:

PERU

PE/PER

Offisielt navn norsk:

Republikken Peru

 

Kortnavn engelsk:

Peru

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Peru

 

Kortnavn fransk:

Pérou (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Pérou

 

Hovedstad norsk:

Lima

 

Hovedstad engelsk:

Lima

 

Hovedstad fransk:

Lima

 

Nasjonaldag:

28. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

03.08.1923

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: peruaner/peruan(ar) - peruansk

 
 

engelsk: Peruvian

 
 

fransk: Péruvien,ne – péruvien,ne

 

Kortnavn norsk:

POLEN

PL/POL

Offisielt navn norsk:

Republikken Polen

 

Kortnavn engelsk:

Poland

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Poland

 

Kortnavn fransk:

Pologne (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Pologne

 

Hovedstad norsk:

Warszawa

 

Hovedstad engelsk:

Warsaw

 

Hovedstad fransk:

Varsovie

 

Nasjonaldag:

3. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

04.07.1919

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: polakk – polsk

 
 

engelsk: a Pole – Polish

 
 

fransk: Polonais,e – polonais,e

 

Kortnavn norsk:

PORTUGAL

PT/PRT

Offisielt navn norsk:

Republikken Portugal

 

Kortnavn engelsk:

Portugal

 

Offisielt navn engelsk:

the Portuguese Republic

 

Kortnavn fransk:

Portugal (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République portugaise

 

Hovedstad norsk:

Lisboa

 

Hovedstad engelsk:

Lisbon

 

Hovedstad fransk:

Lisbonne

 

Nasjonaldag:

10. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

17.03.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: portugiser/portugis(ar) - portugisisk

 
 

engelsk: Portuguese

 
 

fransk: Portugais,e – portugais,e