Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 961-980 av 983 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 17 (1996-1997) - Om innvandring og det flerkulturelle Norge

  28.02.1997 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • St.meld. nr. 16 (1996-97) -

  05.01.1997 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  St meld nr 16 (1996-97) Narkotikapolitikken Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 14. februar 1997, godkjent i statsråd samme dag. Sakens dokumenter (ESOP-søk) Lagt inn 14 februar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

 • St.meld. nr. 29 (1996-97) -

  03.04.1997 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  St meld nr 29 (1996-97) REGIONAL PLANLEGGING OG AREALPOLITIKK - Økt vekt på jordvernet Av Bente Meinert, Avdelingen for arealforvaltning, Planseksjonen. Regjeringen har lagt fram en ny melding til Stortinget om den regionale planleggingen og

 • St.meld. nr. 4 (1996-97) -

  07.03.1997 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Langtidsprogrammet 1998-2001 Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 7. mars 1997, godkjent i statsråd samme dag. Forord Kapittel 1 Norge i 2001 og 2005 Kapittel 2 Grunnmuren Kapittel 3 Nærings-

 • St.meld. nr. 48 (1996-97): Kortversjon -

  02.05.1997 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St meld nr 48 (1996-97) Om lærarutdanning Stortingsmeldinga i kortversjon I denne kortversjonen av linkdoc014005-040008#docSt meld nr 48 (1996-97) Om lærarutdanning presenterer vi hovudpunkta i meldinga. Stortingsmeldinga byggjer i hovudsak pÅ

 • St.meld. nr. 2 (1996-97) -

  13.05.1997 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Revidert nasjonalbudsjett 1997 Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 13. mai 1997, godkjent i statsråd samme dag. Innhold Kapittel 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen Kapittel 2 De økonomiske

 • Meld. St. 1 (1996–1997) - Nasjonalbudsjettet 1997

  27.09.1996 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • St.meld. nr. 47 (1995-96) -

  14.06.1996 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 44 (1995-96) -

  31.05.1996 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

 • St.meld. nr. 39 (1995-96) -

  26.04.1996 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  St.meld. nr. 39 (1995-96) Om barnevernet Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. april 1996, godkjent i statsråd samme dag.

 • St.meld. nr. 32 (1995-96) -

  29.03.1996 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  OM GRUNNLAGET FOR SAMFERDSELSPOLITIKKEN Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 29. mars 1996, godkjent i statsråd samme dag. I N N H O L D Sammendrag 1 Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn

 • St.meld. nr. 28 (1995-96) -

  15.03.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer Utenriksdepartementet Innhold: Forord 1. Innledning og sammendrag 2. Målsetting og

 • St.meld. nr. 19 (1995-96) -

  04.02.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  En verden i endring Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene Hovedpunkter fra St.meld. nr. 19 (1995-96) Samarbeid om felles interesser Denne brosjyren gir en kortfattet presentasjon av hovedpunktene i den stortingsmeldingen som

 • Meld. St. 14 (1995–1996) - Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

  01.12.1995 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 1 (1995-96) -

  04.10.1995 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Nasjonalbudsjettet 1996 Innhold Kap 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen Kap 2 De økonomiske utsiktene 2.1 Hovedtrekk 2.2 Nærmere om usikkerheten i de makroøkonomiske anslagene

 • St.meld. nr. 48 (1994-95) -

  20.12.1995 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • Report to the Storting No. 41 (1994-95) on Norwegian policy to mitigate climate changes and reduce emissions of nitrogen oxides (NOx) - Summary -

  02.06.1995 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  On 2 June 1995, the Government of Norway submitted Report nr. 41 (1994-95) to the Storting (Parliament) on Norwegian policy to mitigate climate change and reduce emissions of nitrogen oxides (NOx ). The following text is an unofficial English

 • St.meld. nr. 29 (1994-95) -

  24.04.1994 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St.meld. nr. 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan

 • St.meld. nr. 40 (1993-94) -

  26.08.1994 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Om medlemskap i Den europeiske union (st.meld. 40 1993-94) Leserveiledning - terminologi Kap. 1: Innledning og sammendrag Kap. 2: Norges plass i europeisk samarbeid Kap. 3: Hovedtrekk ved EU-samarbeidet Kap. 4: Forhandlingsområdene under

 • St.meld. nr. 21 (1993-94) -

  01.01.1993 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

Til toppen