St.meld. nr. 27 (1999-2000)

Barnehage til beste for barn og foreldre

Barnehage til beste for barn og foreldre

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no