St.meld. nr. 30 (1999-2000)

Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no