Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 941-959 av 959 treff.

 • St.meld. nr. 1 (1996-97) -

  27.10.1996 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Nasjonalbudsjettet 1997 Innhold Kapittel 1 Hovedtrekkene i den økonomiske Vedlegg 1 Finanspolitiske indikatorer

 • St.meld. nr. 51 (1995-96) -

  27.09.1996 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St meld nr 51 (1995-96) Om folkehøgskolen og utdanningssamfunnet Tilråding frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet av 27. september 1996,godkjend i statsråd same dag. Om folkehøgskolen og utdanningssamfunnet INNHALD INNLEIING

 • St.meld. nr. 47 (1995-96) -

  14.06.1996 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 45 (1995-96) -

  14.06.1996 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Boligtaksering og prinsipper for boligbeskatning Del I Innledning, sammendrag av forslag og overslag over gjeldende boligbeskatning

 • St.meld. nr. 44 (1995-96) -

  31.05.1996 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

 • St.meld. nr. 39 (1995-96) -

  26.04.1996 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  St.meld. nr. 39 (1995-96) Om barnevernet Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. april 1996, godkjent i statsråd samme dag.

 • St.meld. nr. 32 (1995-96) -

  29.03.1996 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  OM GRUNNLAGET FOR SAMFERDSELSPOLITIKKEN Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 29. mars 1996, godkjent i statsråd samme dag. I N N H O L D Sammendrag 1 Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn

 • St.meld. nr. 28 (1995-96) -

  15.03.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer Utenriksdepartementet Innhold: Forord 1. Innledning og sammendrag 2. Målsetting og

 • St.meld. nr. 19 (1995-96) -

  04.02.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  En verden i endring Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene Hovedpunkter fra St.meld. nr. 19 (1995-96) Samarbeid om felles interesser Denne brosjyren gir en kortfattet presentasjon av hovedpunktene i den stortingsmeldingen som

 • Meld. St. 14 (1995–1996) - Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

  01.12.1995 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • Report no. 32 (1995-96) to the Storting -

  29.03.1996 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  The Ministry of Transport and Communications Report no. 32 (1995-96) to the Storting, concerning: Recommended by the Ministry of Transport and Communications on 29 March

 • St.meld. nr. 1 (1995-96) -

  04.10.1995 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Nasjonalbudsjettet 1996 Innhold Kap 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen Kap 2 De økonomiske utsiktene 2.1 Hovedtrekk 2.2 Nærmere om usikkerheten i de makroøkonomiske anslagene

 • St.meld. nr. 48 (1994-95) -

  20.12.1995 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

 • Report to the Storting No. 41 (1994-95) on Norwegian policy to mitigate climate changes and reduce emissions of nitrogen oxides (NOx) - Summary -

  02.06.1995 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

  On 2 June 1995, the Government of Norway submitted Report nr. 41 (1994-95) to the Storting (Parliament) on Norwegian policy to mitigate climate change and reduce emissions of nitrogen oxides (NOx ). The following text is an unofficial English

 • St.meld. nr. 29 (1994-95) -

  24.04.1994 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St.meld. nr. 29 (1994-95) Om prinsipper og retningslinjer for 10-årig grunnskole - ny læreplan

 • St.meld. nr. 40 (1993-94) -

  26.08.1994 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Om medlemskap i Den europeiske union (st.meld. 40 1993-94) Leserveiledning - terminologi Kap. 1: Innledning og sammendrag Kap. 2: Norges plass i europeisk samarbeid Kap. 3: Hovedtrekk ved EU-samarbeidet Kap. 4: Forhandlingsområdene under

 • St.meld. nr. 21 (1993-94) -

  01.01.1993 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • St.meld. nr. 16 (1993-1994) - Lat ikkje graset gro att mellom grannar

  03.12.1993 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Om videreføring av arbeidet med frivillighetssentraler

 • Meld. St. 25 (1973-1974) -

  15.02.1974 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Petroliumsvirksomhetes plass i det norske samfunn Tilråding fra Finansdepartementet av 15. februar 1974, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag. Dokumentet

Til toppen