Meldingar til Stortinget

Melding til Stortinget blir brukt når regjeringa vil presentere saker for Stortinget utan forslag til vedtak. Melding til Stortinget blir også nytta når regjeringa vil trekkje eit lovforslag attende.

Frå  sesjonen 1993/94 finst nokre dokument i fulltekst. Frå og med sesjonen 1997/98 er alle dokument tilgjengelege i fulltekst. 
Søk på Statsmaktene for å finne eldre, skanna dokument.

Informasjon om bestilling av publikasjonar

Viser 941-960 av 967 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 23 (1996-97) -

  14.03.1997 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  St meld nr 23 (1996-97) Trygghet og ansvarlighet Om legetjenesten i kommunene og fastlegeordningen Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 14. mars 1997, godkjent i statsråd samme dag. 0 Tilbakeblikk og overblikk 1 Legetjenesten i kommunene -

 • St meld nr 22 (1996–97) - Om lærlingsituasjonen

  28.02.1997 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 21 (1996-97) -

  01.03.1997 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St meld nr 21 (1996-97) Finansiering av lærebøker for 2. - 10. klassetrinn og status for tilrettelegging av skolelokaler til seksåringer i forbindelse med Reform 97 Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 28. februar 1997,

 • St.meld. nr. 19 (1996-97) -

  28.02.1997 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St meld nr 19 (1996-97) Om studier i utlandet Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 28. februar 1997, godkjent i statsråd sammedag. 1. Innledning og sammendrag 2. Hovedtrekk i dagens støtteordning for gradsstudier i

 • St.meld. nr. 18 (1996-97) -

  28.02.1997 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  St.meld. nr. 18 (1996-97) Eierforhold i mediesektoren Tilråding fra Kulturdepartementet av 28. februar 1997, godkjent i statsråd samme dag.

 • St.meld. nr. 17 (1996-1997) - Om innvandring og det flerkulturelle Norge

  28.02.1997 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • St.meld. nr. 16 (1996-97) -

  05.01.1997 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  St meld nr 16 (1996-97) Narkotikapolitikken Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 14. februar 1997, godkjent i statsråd samme dag. Sakens dokumenter (ESOP-søk) Lagt inn 14 februar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

 • St.meld. nr. 29 (1996-97) -

  03.04.1997 Melding til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  St meld nr 29 (1996-97) REGIONAL PLANLEGGING OG AREALPOLITIKK - Økt vekt på jordvernet Av Bente Meinert, Avdelingen for arealforvaltning, Planseksjonen. Regjeringen har lagt fram en ny melding til Stortinget om den regionale planleggingen og

 • St.meld. nr. 4 (1996-97) -

  07.03.1997 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Langtidsprogrammet 1998-2001 Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 7. mars 1997, godkjent i statsråd samme dag. Forord Kapittel 1 Norge i 2001 og 2005 Kapittel 2 Grunnmuren Kapittel 3 Nærings-

 • St.meld. nr. 48 (1996-97): Kortversjon -

  02.05.1997 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  St meld nr 48 (1996-97) Om lærarutdanning Stortingsmeldinga i kortversjon I denne kortversjonen av linkdoc014005-040008#docSt meld nr 48 (1996-97) Om lærarutdanning presenterer vi hovudpunkta i meldinga. Stortingsmeldinga byggjer i hovudsak pÅ

 • St.meld. nr. 2 (1996-97) -

  13.05.1997 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Revidert nasjonalbudsjett 1997 Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 13. mai 1997, godkjent i statsråd samme dag. Innhold Kapittel 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen Kapittel 2 De økonomiske

 • Meld. St. 1 (1996–1997) - Nasjonalbudsjettet 1997

  27.09.1996 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • St.meld. nr. 47 (1995-96) -

  14.06.1996 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 44 (1995-96) -

  31.05.1996 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

 • St.meld. nr. 39 (1995-96) -

  26.04.1996 Melding til Stortinget Barne- og familiedepartementet

  St.meld. nr. 39 (1995-96) Om barnevernet Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. april 1996, godkjent i statsråd samme dag.

 • St.meld. nr. 32 (1995-96) -

  29.03.1996 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  OM GRUNNLAGET FOR SAMFERDSELSPOLITIKKEN Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 29. mars 1996, godkjent i statsråd samme dag. I N N H O L D Sammendrag 1 Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn

 • St.meld. nr. 28 (1995-96) -

  15.03.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan... De maritime næringer Utenriksdepartementet Innhold: Forord 1. Innledning og sammendrag 2. Målsetting og

 • St.meld. nr. 19 (1995-96) -

  04.02.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  En verden i endring Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene Hovedpunkter fra St.meld. nr. 19 (1995-96) Samarbeid om felles interesser Denne brosjyren gir en kortfattet presentasjon av hovedpunktene i den stortingsmeldingen som

 • Meld. St. 14 (1995–1996) - Om kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

  01.12.1995 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 1 (1995-96) -

  04.10.1995 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Nasjonalbudsjettet 1996 Innhold Kap 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen Kap 2 De økonomiske utsiktene 2.1 Hovedtrekk 2.2 Nærmere om usikkerheten i de makroøkonomiske anslagene

Til toppen