St.meld. nr. 51 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1998

Om samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1998

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no