Historisk arkiv

Kvinner i akademia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Hvordan rekruttere flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger innen universitets- og høgskolesektoren. Rapport fra idédugnad 30. august 1999

Hvordan rekruttere flere kvinner til ledende stillinger innen universitets- og høgskolesektoren

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) arrangerte 30. august 1999 en idédugnad med kvinner i høyere stillinger i universitets- og høgskolesektoren. Dugnaden er ett av tiltakene som er omtalt i departementets Policynotat om likestilling for perioden 1999 –2001. Formålet med dugnaden var primært å diskutere utfordringer og konkretisere tiltak knyttet til å oppnå en høyere kvinneandel i faste vitenskapelige stillinger, spesielt i toppstillinger, innenfor sektoren. Ideer fra dugnaden vil bli benyttet i departementets videre arbeid overfor universiteter og høgskoler.