Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 1999

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr. 73/98
Dato 02.12.1998

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 1999

Norge og EU har inngått fiskeriavtale for 1999. I lys av bestandssituasjonen er det enighet om en samlet makrellkvote på samme nivå som i fjor. Norges andel er på 151.750 tonn, av totalt 484.615 tonn. Partene er enige om å fortsette oppbyggingen av makrellbestanden gjennom bindinger i det fremtidige uttaket. Forhandlingene om et nytt regime for forvaltningen av makrellbestanden intensiveres i 1999, der partene vil ha et første møte i juni.

Norge og EU er videre enige om å forvalte bestanden av nordsjøsild etter prinsippene som ble nedfelt i sildeavtalen fra 1998. Totalkvoten for konsumfisket etter nordsjøsild er på 265.000 tonn i 1999 hvorav Norges andel er 29 prosent, eller 76.850 tonn.

Samlet torskekvote i Nordsjøen er satt til 132.400 tonn i 1999, en liten nedgang sammenlignet med årets kvote på 140.000 tonn. Hysekvoten er redusert fra 115.000 tonn i 1998 til 88.550 tonn i 1999, mens totalkvoten for sei er økt til 110.000 tonn.

Norge kan fiske 235.000 tonn kolmule i EUs sone. De samlede norske banklinekvoter på i alt 17.000 tonn videreføres. EUs torskekvote i norsk sone er redusert fra 27.080 tonn i 1998 til 19.870 tonn i 1999.

Partene er under forhandlingene blitt enige om å utvide kontrollsamarbeidet ytterligere. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede og komme med forslag til harmonisering av metodene for veiing av pelagiske fangster. Det er også enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som skal evaluere ulike forvaltningsstrategier for konsumfiskebestandene i Nordsjøen og for makrell.


Kontaktperson: Underdirektør Dag Erling Stai, 22 24 64 45

Lagt inn 2. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen