Historisk arkiv

Landbruksdepartementets budsjett for 2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Pressemelding

Nr.: 70
Dato: 09.12.1999

Landbruksdepartementets budsjett for 2000

Stortinget vedtok i går Landbruksdepartementets budsjett for 2000, og har i all hovedsak gitt støtte til regjeringens budsjettframlegg for landbruk og matproduksjon som ble lagt fram i oktober. - Jeg er glad for den brede tilslutningen Stortinget har gitt til regjeringens budsjettframlegg for 2000, sier landbruksminister Kåre Gjønnes.

Regjeringen budsjettforslag for landbruk og matproduksjon la vekt på tiltak for å øke verdiskapingen i skogbruket, sikre forbrukerne trygge matvarer, bærekraftig reindrift og på å gjennomføre tiltak som kan sikre et levedyktig og framtidsrettet landbruk i hele landet.

– Skogmeldingen som ble lagt fram for Stortinget i fjor vil bli prioritert, og Verdiskapingsprogrammet for økt foredling og bruk av trevirke og bedre koblinger mellom skogbruk og marked er startet opp, sier Gjønnes.

– Jeg er også glad for at Stortinget så klart gir sin støtte til det arbeid som er satt i gang for å få en mer økologisk bærekraftig reindrift i Finnmark, sier han.

Les pressemeldingen om regjeringens budsjettframlegg for 2000 som ble lagt fram for Stortinget i oktober.

Link til St. prp. nr. 1 (1999-2000).

Kontaktperson:
Statsråd Kåre Gjønnes, telefon 22 24 91 01

Avdelingsdirektør Rolf Ivar Gran, telefon 22 24 91 34