St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Landbruksdepartementets fagproposisjon for budsjetterminen 2000

St prp nr 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Landbruksdepartementet

Tilråding fra Landbruksdepartementet av 17. september 1999, Godkjent i statsråd samme dag.


Adobe Acrobat Denne fagproposisjonen er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

Klikk her for å laste ned fagproposisjonen (Obs! Fila er på ca. 1,1 MB)

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Følg proposisjonen på Stortinget