Historisk arkiv

30 millioner til lokale klimatiltak og -forskning - Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet - 04.10.99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet:

Pressemelding

Dato: 04.10.1999

30 millioner til lokale klimatiltak og -forskning

Regjeringen øker innsatsen med 30 mill kr for å redusere lokale utslipp av klimagasser knyttet til energibruk. Klimaforskning får 9 millioner.

- Hvis vi kan bruke mindre energi og utnytte lokale energikilder, vil dette være et svært viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene og oppfylle våre forpliktelser under Kyotoprotokollen. Samtidig vil det redusere lokal luftforurensning, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

De foreslåtte midlene skal brukes til arbeidet med klimaplaner i kommuner og fylkeskommuner knyttet til Lokal Agenda 21-arbeidet. Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner finner fram til nye energieffektiviseringstiltak og hvordan lokale og nye fornybare energikilder kan utnyttes. Det vil også bli satset på å redusere miljøbelastningen i næringslivet, blant annet i bygg og anleggsbransjen gjennom programmet ØKOBYGG.

Miljøverndepartementet vil også bidra med midler for å redusere utslippene av klimagasser fra avfallsfyllinger.

Av de 30 millionene vil 9 mill kr gå til å øke kunnskapen om regionale virkninger av klimaendringer, og overvåkning av klimagasser.


Kontaktperson: Rådgiver Trygve Hallingstad 22 24 60 36

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen