St.prp. nr. 1 (1999-2000)

For budsjetterminen 2000

St.prp. nr. 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Utgiftskapitler: 1400-1471, 2422 og 2465
Inntektskapitler: 4400-4471, 5322 og 5621

Tilråding fra Miljøverndepartementet av 17. september 1999, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format (1,1Mb)

 

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget