Historisk arkiv

Bevaring av Bryggen i Bergen - Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet - 04.10.99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet:

Pressemelding

Dato: 04.10.1999

Bevaring av Bryggen i Bergen

Regjeringen foreslår en økning på to millioner kroner neste år til verdenskulturminnet Bryggen i Bergen. Pengene skal gå til planlegging og forberedende arbeid med tanke på en langsiktig istandsetting av Bryggen.

-For å få til en vellykket og forsvarlig istandsetting av dette unike kulturminnet må både private og det offentlige ta sin del av ansvaret, sier miljøvernminister Guro Fjellanger. Det er et svært langsiktig arbeide det her er tale om, og med årets bevilgning ønsker regjeringen å få i gang planleggingen av arbeidet. En gjennomgang av den urestaurerte delen av bygningsmassen og fundamentene har avdekket alvorlige mangler ved fundamenter, tømmerkasser, bjelkelag og takkonstruksjoner.

Planleggingen skal gi et solid grunnlag for det tidkrevende istandsettingsarbeidet som en forsvarlig restaurering av Bryggen innebærer. En gjennomgripende restaurering må være tuftet på høy kvalitet i alle ledd av prosjektet. Prosjektet vil også bidra til kompetanseheving og sysselsetting innen bygningssektoren og næringsutvikling i tilknytning til leveranser og bearbeidelse av materialer.

Bryggen i Bergen har stått på UNESCOS liste over verdens kulturarv siden 1993.


Kontaktperson: Einar Holtane, telefon 22 24 58 62

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen