Historisk arkiv

Skipsvrak skal fjernes - Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet - 04.10.99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet:

Pressemelding

Dato: 04.10.1999

Skipsvrak skal fjernes

Regjeringen vil neste år ta initiativ til et samarbeid for å få fjernet skipsvraket Boiky i Vesterålen. Det er også satt av midler til å undersøke ytterligere to skipsvrak for olje.

De prioriterte skipsvrakene som skal undersøkes i denne omgang er "Boardale" i Bø i Vesterålen og "Holmengraa" i Borre i Vestfold. Undersøkelsene vil gi opplysninger om vrakenes tilstand og oljemengde, og hvorvidt det er praktisk mulig å iverksette ytterligere tiltak. Kostnader og nytten av slike tiltak, som for eksempel beredskapstiltak eller tømming av oljen, kan først vurderes når resultatene fra undersøkelsene foreligger. Fire vrak i Narvikområdet blir grundig undersøkt i inneværende år. Resultatene fra undersøkelsene vil foreligge i november/desember.

Med undersøkelse av "Boardale" og "Holmengraa" går vrakprogrammet inn i sin sluttfase. Over 2000 skipsvrak er kartlagt langs kysten. Det er gjennomført en nærmere undersøkelse av 30 vrak med antatt høy risiko for oljeforurensning, og vraket av "Tirranna" i Finnsnesrenna er tømt for olje og fjernet. "Blücher" i Oslofjorden er tømt for olje.

Statens forurensningstilsyn får allerede i høst i oppdrag å starte planleggingen for å fjerne Boiky, i nær kontakt med berørte parter.


Kontaktperson: Per W. Schive 22 24 58 14

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen