Historisk arkiv

Mer til frivillige organisasjoner og lokal Agenda 21 - Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet - 04.10.99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjett 2000 - Miljøverndepartementet:

Pressemelding

Dato: 04.10.1999

Mer til frivillige organisasjoner og lokal Agenda 21

De frivillige organisasjonene får 4.5 mill kr mer på neste års budsjett til arbeid med lokal Agenda 21. I løpet av to år har Sentrumsregjeringen økt tilskuddet til lokal Agenda 21 fra tre til 23 millioner kroner. I tillegg er det satt av sju millioner kroner til klima- og energitiltak i kommuner og fylkeskommuner.

-De frivillige organisasjonene var en viktig pådriver i Rio-prosessen fram mot Agenda 21. Nå får de muligheten til å styrke arbeidet sitt ytterligere som pådrivere for en bærekraftig utvikling i Norge, sier miljøvernminister Guro Fjellanger.

Bedre samspill mellom myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner har vist seg å gi gode resultater i miljøpolitikken, blant annet på energi- og avfallsområdet. I mer enn 150 kommuner er det nå stor aktivitet i lokal Agenda 21 arbeidet. Det er utviklet møteplasser for idebytte, kunnskapsutveksling, nytenkning og gjensidig inspirasjon i alle fylker.

Det er også satt av sju millioner til lokale klima- og energiplaner. Dette er et ledd i lokal Agenda 21-arbeidet i kommuner og fylkeskommuner for å fremme miljøvennlig produksjon og redusere energibruken. Hensikten er også å stimulere til samspill mellom næringsliv og forbrukere.


Kontaktperson: Dagfinn Rivelsrud 22 24 59 07

Lagt inn 4. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen