Historisk arkiv

Regjeringen Bondevik II

. . . sammen om psykisk helse . . .

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse

Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse

. . . sammen om psykisk helse . . . (pdf-format)

Et samarbeid mellom Helsedepartementet, Barne- og Familiedepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og Regionaldepartementet. Kultur- og Kirkedepartementet, Sosialdepartementet og Utdannings- og Forskningsdepartementet