Historisk arkiv

BEHOV FOR ENDRINGER I TURNUSTJENESTEN FOR LEGER?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Utredning nr. 1 foretatt av en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet ved avdeling for personell - juni 2003

BEHOV FOR ENDRINGER I TURNUSTJENESTEN FOR LEGER? –
HØRINGSNOTAT

Utredning nr. 1 foretatt av en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet ved avdeling for personell – juni 2003

Rapporten i Word-format finner du her