Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny borettslagslov fra 15. august 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Publikasjonsnummer H-2176

Det ble vedtatt ny borettslagslov i 2003. Hovedtyngden av den nye loven trer i kraft 15. august 2005.