Historisk arkiv

11 tilbud på drift av Småbåtregisteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet kunngjorde 26. mai 2004 en anbudskonkurranse om overtakelse og drift av det sentrale småbåtregisteret. Da tilbudsfristen gikk ut i dag hadde 10 virksomheter levert tilbud. (02.08.2004)

11 tilbud på drift av Småbåtregisteret

Finansdepartementet kunngjorde 26. mai 2004 en anbudskonkurranse om overtakelse og drift av det sentrale småbåtregisteret. Da tilbudsfristen gikk ut i dag hadde følgende virksomheter levert tilbud:

 • Internett Hardanger AS
 • Falck Redning AS
 • Capgemini Norge AS
 • Youdeserveit AS
 • DM Huset AS
 • Redningsselskapet
 • Markus Data AS
 • Norway Registers Development AS
 • Talk2me AS
 • Multi-respons AS
 • Novare AS

Departementet vil nå vurdere tilbudene, og vi tar sikte på at meddelelse om tildeling av kontrakt kan finne sted primo september. Departementet har som mål at ny registereier kan overta registeret fra 1. januar 2005.