Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

- Jeg er fornøyd med at Norge og Grønland har blitt enige om en kvoteavtale for 2005, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Avtalen innebærer at den torskekvoten som Norge kan fiske både på Øst- og Vest-Grønland utgjør 600 tonn. (09.12.2004)

Pressemelding

Nr.: 74/2004
Dato: 09.12.2004
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Kirsti Henriksen, 22 24 64 91/91 52 80 12

Kvoteavtale mellom Norge og Grønland for 2005

- Jeg er fornøyd med at Norge og Grønland har blitt enige om en kvoteavtale for 2005, sier fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Avtalen innebærer at den torskekvoten som Norge kan fiske både på Øst- og Vest-Grønland utgjør 600 tonn.

Norges kvoter er uendret med unntak av at Norge har fått redusert sin blåkveitekvote på Øst-Grønland til 425 tonn. Blåkveitekvoten på Vest-Grønland er på 650 tonn. På Øst-Grønland har Norge en kvote på 350 tonn kveite. Når det gjelder uerkvoten som fiskes med pelagisk trål på Øst-Grønland er den på 725 tonn og uerkvoten med bunntrål/line er på 100 tonn. I tillegg har Norge 150 tonn bifangst av andre arter.

Fleksibiliteten fra 2004 på uerkvoten som fiskes med pelagisk trål på Øst-Grønland er videreført slik at det også i 2005 er gitt mulighet til å fiske denne i NEAFC’s reguleringsområde.

Grønland får redusert torskekvoten i Barentshavet med 60 tonn til 1.840 tonn, og hysekvoten reduseres med 30 tonn til 300 tonn. Seikvoten nord for 62°N videreføres med 925 tonn. Den grønlandske kvoten på sei i Nordsjøen er uendret og utgjør 1.000 tonn.

Partene er videre enige om innholdet i en kontrollsamarbeidsavtale. Det tas også sikte på å utarbeide et pilotprosjekt på elektronisk fangst- og aktivitetsrapportering for fiske i hverandres farvann i løpet av 2005.