Historisk arkiv

Styrker innsatsen mot terror

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Nye politimetoder for å forhindre alvorlig organisert kriminalitet og terror trer nå i kraft. Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 31 millioner kroner ekstra for ytterligere å styrke Politiets Sikkerhetstjenestes og politiets innsats mot terror. – Dette er enda et skritt i vårt systematiske arbeid mot terror, sier justisminister Odd Einar Dørum. (05.08)

Pressemelding

Nr.: 53 – 2005
Dato: 05.08.2005

Styrker PSTs og politiets innsats mot terror

Nye politimetoder for å forhindre alvorlig organisert kriminalitet og terror trer i kraft 5. august 2005. Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 31 millioner kroner ekstra for ytterligere å styrke Politiets Sikkerhetstjenestes (PST) og politiets innsats mot terror. – Dette er enda et skritt i vårt systematiske arbeid mot terror, sier justisminister Odd Einar Dørum.

– Godt politiarbeid er viktig for å forebygge terror. De nye lovbestemmelsene bedrer PSTs og politiets mulighet til å gripe inn i forkant og forhindre at alvorlige straffbare handlinger finner sted, sier justisministeren.

Han understreker at det i tillegg til godt politiarbeid også må gjøres andre grep for tidlig å kunne forebygge terror.

– Dette gjelder særlig integreringspolitikken og målet om å skape et inkluderende samfunn hvor alle har en mulighet til å lykkes. Det er viktig å sørge for at ingen av dem som bor i Norge føler at de er satt utenfor samfunnet på en eller annen måte, sier Odd Einar Dørum.

Den senere tids terrorhandlinger i Storbritannia og Egypt har forsterket behovet for en ytterligere styrking av terrorberedskapen og politiets innsats mot terror. Regjeringen foreslår derfor en tilleggsbevilgning på 31 millioner kroner i 2005 for å styrke PST og øvrig politi. Midlene skal brukes til teknologisk oppgradering, bemanning, ulike beredskapstiltak og utstyr.

Aktuell lenke: