Historisk arkiv

Automatene fjernes fra butikkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Kultur- og kirkedepartementet vil redusere antallet gevinstautomater fra dagens ca 19 000 til ca 10 000. Oppstilling i dagligvarebutikker og kjøpesentra etter dagens mønster vil dermed bortfalle. Dette fremgår i et lovforslag om spill og lotterier som passerte statsråd fredag. (14.03.2003)

Pressemelding

Nr.: 24/03
Dato: 14.03.2003
Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Henning Gorholt, tlf. 95 08 96 94

Kultur- og kirkedepartementet vil redusere antallet gevinstautomater fra dagens ca 19 000 til ca 10 000. Oppstilling i dagligvarebutikker og kjøpesentra etter dagens mønster vil dermed bortfalle. Dette fremgår i et lovforslag om spill og lotterier som passerte statsråd fredag.

- Vi legger opp til en radikal opprydding i dette markedet, som er kommet ut av kontroll, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Hun viser til at omsetningene på spilleautomater økte med seks milliarder kr på bare ett år (2001- 2002). Samtidig fastslår en fersk NOVA-undersøkelse at 11.000 ungdommer har spilleproblemer . Til tross for aldersgrensen på 18 år, er spill på gevinstautomater like utbredt blant ungdommer under 18 år som dem over.

I framtiden vil slike automater bare kunne finnes i storkiosker, barer og restauranter, samt i bingohaller, travbaner, spillkafeer og i et fåtall større spillehaller. Norsk Tipping skal ha fullt ansvar for driften av automatene.

Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som i dag har inntekter fra spillene, skal bli kompensert for tapte inntekter med utgangspunkt i inntektene i 2001. Forslaget går ut på at det innføres et tredje overskuddsformål ved fordelingen av spilleoverskuddet.

Oppsummert vil departementets forslag medføre at:

  • Norsk Tipping får enerett til oppstilling av gevinstautomater
  • myndighetene får full kontroll med automatenes funksjonsmåte
  • oppstilling i dagligvarebutikker og kjøpesentra etter dagens mønster bortfaller
  • automater skal kun stå i storkiosker, spillekafeer, serveringssteder og spillehaller
  • organisasjonenes inntekter opprettholdes
  • håndhevingen av 18-årsgrensen forbedres vesentlig
  • det avsettes en årlig andel av spilloverskuddet til arbeid mot spilleavhengighet

Lettere for smålotterier
Det foreslås samtidig forenklinger i reglene for mindre lotterier, samt en oppmykning av reglene for tradisjonelle lotterier og bingo.

- Disse forenklingene vil gjøre det lettere å skaffe frie midler til mye av det gode frivillige arbeidet som blir drevet lokalt, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Spilleavhengighet

Departementet vil utarbeide en handlingsplan mot spilleavhengighet, samtidig som det inntil videre ikke legges opp til permanente norske pengespill på Internett. Departementet vil også videreføre dagens forbud mot kasino etter internasjonal standard i Norge.

Les faktaark om lotteri og pengespill

Les mer på temasiden om lotteri og pengespill