Historisk arkiv

Erstatning for tap pga manglende veterinærvakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Utkast til midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt er sendt ut på høring av Landbruks- og matdepartementet. (01.02.2005)

Erstatning for tap pga manglende veterinærvakt

Utkast til midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt er sendt ut på høring av Landbruks- og matdepartementet. Departementet vil avholde et høringsmøte med høringsinstansene, og forskriften fastsettes så raskt som mulig.
 

Bakgrunn for forslaget
Det er for tiden utilstrekkelig bemanning av den kliniske veterinærvakten som skal sikre hjelp til dyr utenom vanlig arbeidstid. Dette skyldes at det ikke har kommet til enighet mellom Den norske veterinærforening og LMD om godtgjørelsen og opplegget for vakten. Det foreligger derfor ikke noen sentral avtale om klinisk vakt. Departementet ønsker å begrense den økonomiske skaden som tredjeparten - dyreeier - kan bli påført gjennom denne konflikten.