Høring - Utkast til midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Midlertidig forskrift om erstatning for tap som følge av manglende veterinærvakt. Fastsatt 4. februar 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: