Historisk arkiv

Du kan slippe post i postkassen!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 32/2005
Dato: 27.06.05
Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Gunn Janne Myrseth, tlf. 952 82 119

Du kan slippe post i postkassen!

I dag la Moderniseringsministeren frem regjeringens offensive og målrettede IT-politikk i planen eNorge 2009 - det digitale spranget. Regjeringen vil ha stor fart og klare forpliktelser i omleggingen til digitale offentlige tjenester rettet mot innbyggere og næringsliv. Innen utgangen av 2007 skal du blant annet kunne velge å motta all post fra det offentlige som e-post.

- Regjeringen ønsker et samfunn der alle kan delta. Alle skal, om de selv ønsker det, kunne være fullverdige digitale borgere. Har du ikke datakunnskap skal du få. Og har du ikke datamaskin skal du i nærmiljø få gratis til gang til dette. Ingen skal holdes utenfor, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Andre mål er:

  • Frem mot 2009 skal alle relevante offentlige tjenester mot innbyggerne bli tilgjengelige på nett
  • Innen utgangen av 2007 skal all kommunikasjon for innbyggerne med det offentlige kunne skje elektronisk - for de som ønsker det
  • Innen utgangen av 2009 skal all ikke-sensitiv kommunikasjon innen det offentlige skje elektronisk. Internt i departementene er fristen 2007
  • All innrapportering for næringslivet til det offentlige skal kunne skje elektronisk fra 2008
  • Innen utgangen av 2008 skal det bli enklere tilgang til offentlige data med gratis tilgjengelighet som hovedprinsipp
  • Datasystemer i det offentlige skal baseres på åpne standarder
  • Innen utgangen av 2009 skal offentlige virksomheter ha lagt til rette for elektronisk uthenting av egen personinformasjon på en enkel og sikker måte

- Regjeringen vil utnytte informasjonsteknologi til å skape en enklere hverdag for innbyggere og bedrifter. Informasjonsteknologi er en samfunnsformende kraft og en sentral muliggjører for utvikling og brukertilpassing av offentlig sektor. eNorge 2009 er en offensiv, handlingsorientert plan med konkrete og etterprøvbare mål som motiverer til gjennomføring, avslutter Meyer.

Se opptak av pressekonferansen