Historisk arkiv

Historisk arkiv

eNorge 2009 – det digitale spranget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

eNorge 2009 skal understøtte regjeringens politikk for fortsatt økonomisk vekst og økt verdiskaping, utvikling av velferd og omstilling av offentlig sektor.

eNorge 2009 har tre målområder:

  • Enkeltmennesket i det digitale Norge
  • Innovasjon og vekst i næringslivet
  • En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor

eNorge 2009 - det digitale sprangeteNorge 2009 skal understøtte regjeringens politikk for fortsatt økonomisk vekst og økt verdiskaping, utvikling av velferd og omstilling av offentlig sektor. Gode forskningsmiljøer, høy digital kompetanse i befolkningen, et allerede høyt nivå på IT-investeringer og godt utbygget IT-infrastruktur, er faktorer som gjør det mulig for Norge å nå verdenstoppen.

eNorge 2009 handler om å utnytte og realisere teknologiens muligheter. Tiltak og prosjekter skal bidra til å utløse samfunnsmessige gevinster av IT. Norge står nå overfor en krevende og spennende arbeidsøkt. Dette dreier seg ikke bare om teknologi, men om måten vi kommuniserer, arbeider, lærer, og innretter offentlig sektor på – og om hvordan verdiskaping fremmes og formes i det norske samfunnet.

Regjeringen setter klare mål og prioriterer tiltak som vil gi forandringer. Regjeringen vil ha fokus på hvordan forvaltning og næringsliv kan ta ut gevinster av både tidligere, pågående og fremtidige IT-tiltak. Gevinstrealisering skal ses i et økonomisk perspektiv, men også som realisering av kvalitative, sosiale, kulturelle og demokratiske gevinster. Utnyttelse av digitale muligheter i det offentlige skal frigjøre ressurser til bedre offentlige tjenester, gi økt deltakelse i demokratiske prosesser og lettere tilgang til informasjon.

Planen ble lagt frem av moderniseringsminister Morten A. Meyer den 27. juni 2005. Se også pressemelding i forbindelse med lanseringen: Du kan slippe post i postkassen!