Historisk arkiv

Rundskriv N-1/2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

OPPHEVA

OPPHEVA

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
Rundskriv N-1/2005

Fylkeskommunene, samferdselsavdelingene
Oslo kommune, samferdselsetaten
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund

19.01.2005

Sak 00/2356

Nytt rundskriv om godkjent løyveutdanning - endring av eksamensform

Kandidaten må ha bestått eksamen fra NKI Fjernundervisning i fagene samferdsel, persontransport, godstransport og ledelse og økonomisk styring.

Evaluering skjer ved avsluttende eksamen hvor det benyttes samme karakterskala som i videregående skole.

Kandidaten må i tillegg sende inn og bestå innsendingsoppgaver.

Som alternativ til privatistløpet i videregående skole vil man kunne fremstille seg til eksamen med NKI Fjernundervisning i de enkelte fag.

NKI Fjernundervisning fastsetter selv frister for oppmelding til de enkelte eksamener og hvor mange innsendingsoppgaver som må besvares.

Disse endringer trer i kraft for kandidater som registreres hos NKI etter 01.04.2005.

For øvrig gjelder Rundskriv N-4/2002 i sin helhet.

Med hilsen

Arnfinn Øen (e.f)

Mona Sanden Olivier