Historisk arkiv

Det omistliga

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Nordisk språkförståelse – att ha och mista

En rapport baserad på fyra konferenser
om nordisk språkförståelse "Det omistliga"

Catharina Grünbaum

Utgiven av

Fondet for dansk-norsk samarbeid (Lysebu og Schæffergården)
Hanaholmen – kultucentrum för Sverige och Finland

Hässelby slott – de nordiska huvudstädernas kulturcentrum

Nordisk Sprogråd