Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2001

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr.: 81/2000
Dato: 01.12.2000
Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Helge Iversen 22 24 64 07/Underdirektør Sigrun Holst 970 81 522

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2001

Norge og EU inngikk 1. desember en fiskeriavtale for 2001.

Kvoteavtalen for neste år gjenspeiler den vanskelige bestandssituasjonen for bunnfisk i Nordsjøen. Dette har medført reduksjon i totalkvotene og et noe redusert kvotebytte mellom Norge og EU.

Totalkvoten for torsk i Nordsjøen er satt til 48.600 tonn. Dette er en reduksjon på 40% i forhold til fjorårets kvote. Partene vil avholde et ekspertmøte i januar for å foreslå ytterligere tiltak som skal bidra til gjenoppbyggingen av torskebestanden. Totalkvoten for hyse er satt til 61.000 tonn, for hvitting til 29.700 tonn, for sei til 87.000 tonn og for rødspette til 78.000 tonn.

Norge og EU har avtalt å fortsette å forvalte bestanden av nordsjøsild etter prinsippene som ble nedfelt i sildeavtalen fra 1997. Totalkvoten for konsumfisket etter nordsjøsild vil være den samme for år 2001 som for inneværende år, dvs. 265.000 tonn, hvorav Norges kvote er på 76.850 tonn.

Norges makrellkvote for neste år er på 174.200 tonn. Dette representerer en liten økning i forhold til årets kvote. Partene er dessuten enige om å trappe opp forskningen på makrell.

Norge kan fiske 190.640 tonn kolmule i EUs sone neste år. De norske banklinekvotene er noe redusert og utgjør samlet 15.000 tonn neste år.

EUs torskekvote i norsk sone vil til neste år bli på 16.355 tonn.