Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 72621-72640 av 103209 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ungdom som selger eller bytter sex

  10.04.2006 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Nå lanseres en faglig veileder som skal støtte hjelpeapparatet som arbeider med ungdom som står i risiko for å selge eller bytte seksuelle handlinger.

 • Norwegian appointed Director of IAEA Office of Internal Oversight Services

  10.04.2006 Pressemelding Utenriksdepartementet

  City Auditor of the city of Oslo Frits Arne Eriksen has been appointed as Director of the Office of Internal Oversight Services of the International Atomic Energy Agency (IAEA), which is a UN agency. (12.04.06)

 • Jordbruk: Inntektene i jordbruket svakt ned

  10.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruk: Budsjettnemnda for jordbruket har i dag avgitt grunnlagsmaterialet som legges til grunn for vårens jordbruksforhandlinger. Tallene viser blant annet at inntekten per årsverk i jordbruket gikk svakt ned fra 2004 til 2005.

 • Utmark: Grenseløst elgprosjekt

  10.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Utmark: Elg i MidtSkandia er et prosjekt som går ut på å kartlegge elgens vandringer mellom Norge og Sverige i området Västerbotten i Sverige og Helgeland i Norge.

 • Kulturlandskap: Flere bekymret for gjengroing

  10.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kulturlandskap: To av ti er meget bekymret for at kulturlandskapet skal gro igjen, viser tall fra Synovate MMIs undersøkelse Norsk Monitor.

 • Bilbransjen får ansvaret for bilvrakene

  10.04.2006 Pressemelding Miljøverndepartementet

  Bilbransjen får ansvaret for innsamling og miljømessig forsvarlig håndtering av bilvrak fra 1. januar 2007. Miljøverndepartementet har nå fastsatt vilkårene som skal gjelde når produsentansvaret trer i kraft.

 • Det skal svi å bryte innkjøpsreglane

  07.04.2006 Pressemelding Fornyings- og administrasjonsdepartementet

  Regjeringa fremjar i dag forslag om sanksjoner mot grove brot på innkjøpsregelverket. Innkjøp som skjer utan konkurranse, i strid med regelverket, kan verte straffa med eit gebyr på inntil 15 prosent av innkjøpets verdi. Føremålet er å motverke

 • Regjeringen satser på åpne IT-standarder

  07.04.2006 Pressemelding Fornyings- og administrasjonsdepartementet

  Det skal ikke lenger være nødvendig med programvare fra store, internasjonale dataselskaper for å få tilgang til elektronisk informasjon fra det offentlige. Regjeringen har besluttet at Fornyings- og administrasjonsdepartementet skal sette i gang

 • Næringsutvikling: Sikrer norske arbeidsplasser

  07.04.2006 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Næringsutvikling: Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen endrer regelverket for utenlands bearbeiding av råvarer fra norsk jordbruk, og sikrer dermed utsatte arbeidsplasser i foredlingsindustrien.

 • Statsråd Odd Eriksen til Frøya og Trondheim

  07.04.2006 Pressemelding Nærings- og handelsdepartementet

  Nærings- og handelsminister Odd Eriksen besøkjer Trøndelag 18. og 19. april 2006. Statsråden besøkjer SalMar på Frøya og SIVA, SINTEF, NGU, Bergvesenet og Nidar sjokoladefabrikk i Trondheim. Han deltar dessuten på Trøndersk reiselivskonferanse.

 • Bedre vern av barn ved samvær

  07.04.2006 Pressemelding Barne- og likestillingsdepartementet

  Barn skal gis bedre vern mot vold og overgrep i saker knyttet til fast bosted og samvær. Dersom samvær ikke er til barnets beste, må retten avgjøre at samværet ikke skal finne sted. Endringer i bla. barneloven ble sanksjonert i statsråd fredag.

 • Bjarne Håkon Hanssen gratulerer alle rom/sigøynere med dagen!

  07.04.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  - Jeg ønsker å gratulere alle rom/sigøynere i Norge med dagen. 8. april er den internasjonale rom-dagen, og dagen markeresav rom/sigøynere over hele verden, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

 • Norway aims to be best in health, safety and environment in the Petroleum Activities

  07.04.2006 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  "Our ambition is for Norwegian petroleum activities to lead the world when it comes to health, safety and the environment," says Minister of Labour and Social Inclusion Bjarne Håkon Hanssen. Today's petroleum activities maintain a generally high

 • Europarådet og ulovlig fangetransport

  07.04.2006 Nyhet Utenriksdepartementet

  I forbindelse med Europarådets undersøkelser av medlemsstatenes lover og praksis knyttet til eventuelle transporter av hemmelige fanger og mulige hemmelige fengsler i Europa har Norge bidratt med informasjon. Europarådets Generalsekretær ba i

 • Nasjonalt utvalg for etikk og redelighet i forskning

  07.04.2006 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å opprette et nytt nasjonalt utvalg som skal granske påstander om uredelig forskning, uansett fagområde. Med dette vil man etablere et nasjonalt støtteapparat for forskningsinstitusjoner og for forskersamfunnet.

 • Olje- og energiministerens kalender for uke 16

  07.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Pressemelding Nr.: 44 /06 Dato: 07.04.06 Kontaktperson: Trude Larstad, 22 24 61 07 Olje- og energiministerens kalender for uke 16 Statsministeren og statsrådene har normalt følgende faste poster i sine ukeprogram: regjeringskonferanse på

 • Møte med ESA om differensiert arbeidsgiveravgift

  07.04.2006 Pressemelding Finansdepartementet

  ESAs president Bjørn Grydeland møtte i dag finansminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Åslaug Haga for å drøfte en gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift i Norge.

 • Betre moglegheiter for rettshjelparar

  07.04.2006 Pressemelding Justis- og politidepartementet

  - Rettshjelparar er eit nyttig supplement til advokatar i forhold til å yte juridisk bistand utanfor rettargang, seier justisminister Knut Storberget. Regjeringa har derfor fremja eit forslag om lovendringar når det gjeld organisering av

 • Presseinvitasjon - Statsråd Enoksen til Gassnova

  07.04.2006 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Tirsdag 18. april skal olje- og energiminister Odd Roger Enoksen besøke Gassnova i Porsgrunn. Presse ønskes velkommen til en pressebriefing kl. 17.30. (07.04.06)

 • Jordbruk: Kvar femte ku går laust

  07.04.2006 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruk: Ei av fem kyr i Møre og Romsdal går fritt inne i fjøsen. Innan 2024 skal alle mjølkekyr bu i lausdriftsfjøs jamfør den nye forskrifta om hald av storfe.