Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 9801-9820 av 146161 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Finansminister Siv Jensen til Stockholm

  28.10.2014 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen møter de nordiske finans- og økonomiministrene. Sluttrapport for det nordiske prosjektet om informasjonsutveksling med skatteparadis, effektivisering av offentlig sektor og den økonomiske situasjonen blir noen av temaene i

  Tidspunkt: 28.10.2014

 • Statsråd Helgesen deltek på det første møtet for nordiske Europaministrar

  28.10.2014 Kalenderhending Statsministerens kontor

  Statsråd Helgesen deltek på det første møtet for nordiske Europaministrar i samband med Nordisk ministerråd. Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

  Tidspunkt: 28.10.2014 Hele dagen

 • Kulturminister Widvey til stede på førpremiere på "Lillyhammer"

  27.10.2014 Kalenderhendelse Kulturdepartementet

  Tidspunkt: 27.10.2014, kl 19.00

 • Åpning av konferansen Ung & digital 2014

  27.10.2014 Tale/innlegg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsens åpning av konferansen Ung & digital 2014.

 • Samferdselsministeren - møte med Hurtigruten ASA

  27.10.2014 Kalenderhendelse Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - møte med Hurtigruten ASA.

  Tidspunkt: 27.10.2014, kl 14.00

 • Mottar rapport fra Bygg21

  27.10.2014 Kalenderhendelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar rapport fra Bygg 21.

  Tidspunkt: 27.10.2014, kl 14.00

 • Statssekretær Brattskar vitjar Etiopia for politiske samtalar

  27.10.2014 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Statssekretær Hans Brattskar, UD vitjar Etiopia for politiske samtalar.

  Tidspunkt: 27.10.2014

 • Samferdselsministeren - mottar Spanias ambassadør til Norge

  27.10.2014 Kalenderhendelse Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - mottar Spanias ambassadør til Norge.

  Tidspunkt: 27.10.2014, kl 13.30

 • Samferdselsministeren - deltar på oppstartsmøte med UAG-utvalget

  27.10.2014 Kalenderhendelse Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - deltar på oppstartsmøte med UAG-utvalget.

  Tidspunkt: 27.10.2014, kl 12.30

 • Finansminister Siv Jensen møter Arctic Securities

  27.10.2014 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen møter Arctic Securities.

  Tidspunkt: 27.10.2014, kl 11.00

 • Samferdselsministeren - åpner InterCity-konferanse

  27.10.2014 Kalenderhendelse Samferdselsdepartementet

  Samferdselsministeren - åpner InterCity-konferanse, Thon Hotel Opera, Oslo.

  Tidspunkt: 27.10.2014, kl 10.45

 • Hva skjer blant omdømmekommunene?

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Omdømmet er et gjennomgripende tema i Sammen om en bedre kommune, og noe som ifølge programavtalen forutsettes å være en integrert del av alle prosjektene i programmet, blant annet gjennom synliggjøring og formidling.

 • Velkommen til programmets første nyhetsbrev

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Programmet har nå fått sitt eget nyhetsbrev. Innholdet vil være aktuelt fagstoff og gode eksempler, i tillegg til noe praktisk informasjon til programkommunene.

 • Julehelsing frå statsråden

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Kommunesektoren står framfor mange omfattande utfordringar i framtida. Dei omskiftelege tidene me lever i krev at ein evnar å tenkje nytt kring strukturar og måten vi gjer ting på. Det er difor viktig å jobba med utvikling på ein god måte og heile

 • Gode resultat av Saman om-arbeid

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Klare mål og godt samarbeid mellom tilsette, tillitsvalde, leiarar og politikarar gjev resultat. Det syner Saman om ein betre kommune-prosjekta så langt.

 • Programrådet spisset målsettingene

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Målsettingene i ”Saman om ein betre kommune” blir mer ambisiøse og konkrete. På møtet 27. august 2012 presiserte og endret Programrådet enkelte mål og problemformuleringer. Både KS og ressursgruppen har gitt innspill til arbeidet. Målene har blitt

 • Trivselsdag på Bømlo

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Bømlo arrangerte trivselsdag 19. februar. Rundt ¼ av de ansatte i kommunen hadde møtt opp i kinosalen i kulturhuset der Rubbestadneset skole mottok kommunens trivselpris. Prisen er ny for året og går til en virksomhet som har gjennomført en

 • Gutta boyz - på tokt i barnehagen

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  I sommer har Aleksander, Vebjørn, Bendik og Andreas fått sommerjobb i barnehage i Brønnøy kommune. Rekruttering av menn i barnehager er en generell utfordring for de fleste barnehager, derfor har Brønnøy tatt noen spennende grep for å øke andelen

 • Kritisk til dagens regelverk for oppfølging av sykmeldte

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Sintef har på oppdrag av NAV Farve undersøkt reglene rundt oppfølging av sykmeldte. Rapporten viser at insentivene som ligger i dagens ordning i liten grad bidrar til økt inkludering eller lavere frafall fra arbeidslivet.

 • Får frem verdier gjennom sang og film

  27.10.2014 Artikkel Kommunal- og regionaldepartementet

  Prosjektleder og ildsjel Anne Mette Sveum i Østre Toten kommune legger i disse dager siste hånd på en film om kommunen. Filmen tar utgangspunkt i den flotte sangen ”I hoppes”, som i Saman om-sammenheng hadde sin urframførelse på en nettverkssamling