Historisk arkiv

Felles nordisk samarbeidsmøte om samiske saker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland deltok i dag på det årlige nordiske samarbeidsmøtet mellom sametingspresidentene og ministrene med ansvar for samiske saker.

På møtet tok Helleland særlig opp temaene næringsgrunnlag for samiske samfunn og betydningen av digitalisering for samiske språk.

Finland var arrangør av møtet, som i år ble avholdt digitalt. Temaene som ble tatt opp var blant annet videre arbeid med Nordisk samekonvensjon, finansiering av det nordiske fagorganet for samiske språk Sámi Giellagaldu, koronautbruddets konsekvenser for den samiske befolkningen, tiltak for å motvirke hatprat og samiske språk og digitalisering.

– Hvis de samiske språkene skal overleve i en stadig mer digitalisert hverdag, må de kunne brukes på de digitale plattformene vi alle benytter til å kommunisere. Regjeringen har tatt et initiativ overfor de store teknologiselskapene for at de skal åpne opp for bruk av språkverktøy for de samiske språkene, men jeg tror at vi vil ha større gjennomslagskraft dersom både sametingene og de nordiske landene går sammen i en dialog med teknologibransjen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Undersøkelser viser at produktiviteten i næringslivet i samiske områder øker sterkere enn gjennomsnittet i Norge. Samtidig er nedgangen i folketallet i disse områdene høyere enn i landet for øvrig, og det er behov for tiltak som gjør det attraktivt å bo og jobbe i de samiske områdene. Næringsutvikling for levende samiske lokalsamfunn vil derfor være tema i neste års stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv.

– De samiske områdene har et høyt verdiskapingspotensial. Det er viktig at vi finner løsninger som stimulerer til utvikling av tradisjonelle samiske næringer og samtidig slipper til nye næringer – i samarbeid med de samiske interessene. Dette var også et tema jeg løftet på møtet, sier Helleland.

Sametingspresidentene og ministrene med ansvar for samiske saker i Finland, Sverige og Norge har hatt et fast samarbeid siden 2000, og møtes regelmessig for gjensidig orientering og for å drøfte og behandle samiske spørsmål av felles interesse. Ansvaret for ledelsen av møtene går på omgang mellom de tre landene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00