Historisk arkiv

Norge tar ingen snarveier i Guyana

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Svarinnlegg, Bergens Tidende

Norge har selvsagt respekt for de demokratiske beslutninger som tas i Guyana.

Skogen har stor betydning for verdens klima og miljø. Det illustrerer de tragiske skogbrannene i Indonesia, der både skog ødelegges og røyken rammer folk som bor så lang unna som Thailand. FNs klimapanel er klare på at vi må redusere avskogingen dersom vi skal klare å nå klimamålene vi setter oss.

Derfor samarbeider Norge med utviklingsland som ønsker å redusere avskogingen. Et av Norges samarbeidsland er Guyana. Den forrige regjeringen i Guyana utarbeidet en strategi for hvordan økonomisk og sosial utvikling kan oppnås uten avskoging og med lave utslipp. Vannkraftverket Amaila Falls har vært viktig del av denne strategien. Det ville gi ren energi til nesten hele befolkningen og kutte betydelige utslipp fra dieselaggregatorer.

I mai i år gjennomførte Guyana et demokratisk valg. Den nye regjeringen i Guyana ønsker å vurdere utbyggingen av Amaila Falls på nytt. Det betyr at utbetalingen på 590 millioner kroner, som var ment til vannkraftverket og som den forrige regjeringen planla for oppstart inneværende år, fortsatt står på vent hos den interamerikanske utviklingsbanken.

Bergens Tidende har 3. november en artikkel om hvorvidt Norge presser Guyana til å gjennomføre utbyggingen av vannkraftverket Amaila Falls. Venstres Ola Elvestuen siteres på at «det blir helt feil hvis Norge legger press på Guyana for å få bygget et kraftverk som den nye regjeringen i landet ikke ønsker».

Det har vi ikke gjort, og det planlegger vi heller ikke å gjøre. Norge har selvsagt respekt for de demokratiske beslutninger som tas i Guyana. Våre to land har hatt en god dialog, også etter regjeringsskiftet i landet. Det er ikke hvorvidt Amaila Falls bygges eller ikke som bestemmer om Norge og Guyana samarbeider, men hvorvidt Guyana holder fast ved hovedkursen i omstillingen mot en grønn økonomi som er fundamentet for vårt partnerskap.

Lederen i Bergens Tidende mener det norske regnskogsamarbeidet med Guyana neppe burde fortsette. Poengene som fremmes er relevante og tas på dypeste alvor i vår videre dialog med Guyana. Vi er opptatt av at Guyana skal levere på de resultater vi er blitt enige om.

Norge samarbeider kun med land som viser vilje til å bevare regnskogen og til å bruke penger fra Norge på gode klimatiltak, som ren energi. Foreløpig har Guyana levert gode resultater fordi de har holdt avskogingen veldig lav. Og Guyana har satt i gang gode prosjekter innenfor rammen av landets lavutslippsstrategi, selv om det har vært noe lavere fremdrift enn vi kunne tenke oss.

Vi skal huske at mange av Norges samarbeidsland er unge demokratier. Det gjelder også Guyana. Erfaringer fra Brasil viser at det er viktig med tålmodighet. De første årene tok det tid for Brasil å utvikle gode prosjekter for å få ned avskogingen.

Det finnes ingen snarveier i arbeidet med å bevare skog, og vi skal heller ikke ta noen snarveier når det gjelder Guyana.