Historisk arkiv

Statsminister Odvar Nordli

Foredrag i Norske Sivilingeniørers Forening

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nordli

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag i Norske Sivilingeniørers Forening.'
Hamar, 25. januar 1980.