Historisk arkiv

VIDEO: Flere og bedre tilsyn i utelivsbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Torsdag 23. januar arrangerte Arbeids– og sosialdepartementet en konfranse om arbeidsforholdene i utelivsbransjen. – Jeg vil heie fram de seriøse aktørene, sa statsråd Robert Eriksson.

- For å luke ut useriøse aktører i utelivsbransjen og for å heie fram de seriøse, ønsker jeg flere og bedre tilsyn. Det sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Torsdag inviterte Arbeids- og sosialdepartementet partene i arbeidslivet til en konferanse om arbeidsforholdene i utelivsbransjen. Her ble de oppfordret til å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene bransjen har.

I innlegget til de frammøtte var statsråden også opptatt av å ha et godt samspill mellom partene i arbeidslivet og myndighetene i bekjempelsen av arbeidsmiljøkriminalitet.

- Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten må jobbe mer koordinert og målrettet slik at vi kan få en mer anstendig utelivsbransje, sa statsråden. 

>> Mer om konferansen
>> "Arbeidsforhold i utelivsbransjen" (Fafo-rapport 2004:02)